compulsion

Co to są kompulsje?

Kompulsje to powtarzające się, niechciane myśli, impulsy lub obrazy, które prowadzą do wykonywania określonych działań lub rytuałów w celu złagodzenia lęku lub niepokoju. Kompulsje są jednym z głównych objawów zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD).
Oto kilka cech charakterystycznych kompulsji:
Powtarzające się myśli: Osoba z kompulsjami może mieć natrętne myśli, które występują ciągle i są trudne do kontrolowania. Te myśli często są niepokojące, niechciane i wywołują lęk.
Impulsy do działań: Kompulsje często skutkują impulsami do wykonywania określonych działań w odpowiedzi na natrętne myśli. Te działania mają na celu złagodzenie niepokoju związanego z obsesyjnymi myślami.
Rytuały i działania: Osoba z kompulsjami może wykonywać określone rytuały lub działania w odpowiedzi na swoje obsesyjne myśli. Te rytuały mogą być powtarzane i trwać długo, a ich celem jest zazwyczaj zmniejszenie lęku lub uniknięcie rzekomego zagrożenia.
Kontrolowanie i powtarzanie: Kompulsje często prowadzą do utrzymywania kontroli nad pewnymi aspektami życia lub do powtarzających się działań w celu uzyskania poczucia bezpieczeństwa.
Zakłócenie życia codziennego: Kompulsje mogą zakłócać codzienne funkcjonowanie osoby, prowadząc do trudności w pracy, szkole i w relacjach społecznych.
Świadomość irracjonalności: Osoba z kompulsjami często zdaje sobie sprawę z irracjonalności swoich działań, ale nie jest w stanie ich powstrzymać ze względu na natrętne myśli i lęk.
Przykładem kompulsji może być konieczność wielokrotnego mycia rąk z powodu natrętnych myśli o zarazkach lub powtarzające się liczenie rzeczy w obawie przed złym zdarzeniem.
Kompulsje są jednym z głównych składników zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i mogą znacząco wpływać na jakość życia osoby dotkniętej tym zaburzeniem. Leczenie OCD często obejmuje terapie psychoedukacyjne i terapie poznawczo-behawioralne, które pomagają osobie radzić sobie z kompulsjami i obsesyjnymi myślami. Leki mogą być również stosowane w leczeniu OCD, zwłaszcza jeśli objawy są szczególnie nasilone.

Jakie kompulsje występują w zaburzeniach odżywiania się?

W zaburzeniach odżywiania, takich jak anoreksja nervosa, bulimia nervosa i zaburzenia odżywiania na tle psychicznym (np. zaburzenia lękowe związane z jedzeniem), mogą występować różne rodzaje kompulsji lub działania kompensacyjne. Te zachowania mają na celu kontrolowanie wagi ciała, zmniejszenie lęku związanego z jedzeniem lub zminimalizowanie wpływu spożycia kalorii na sylwetkę. Oto kilka przykładów kompulsji, które mogą występować w zaburzeniach odżywiania:
Wymioty: Osoby z bulimią nervosa często używają wymiotów jako formy kompulsywnego działania kompensacyjnego po napadzie objadania się. Starają się pozbyć nadmiaru spożytych kalorii, prowokując wymioty.
Spożywanie środków przeczyszczających lub moczopędnych: Niektóre osoby z zaburzeniami odżywiania stosują środki przeczyszczające lub moczopędne, aby przyspieszyć eliminację kalorii i wody z organizmu.
Zbyt intensywne ćwiczenia fizyczne: Osoby z zaburzeniami odżywiania mogą angażować się w nadmierne ćwiczenia fizyczne, które mają na celu spalenie nadmiaru kalorii. Ćwiczenia te mogą być wykonywane nawet wtedy, gdy organizm jest wykończony i potrzebuje odpoczynku.
Restrykcyjne diety: Osoby z anoreksją nervosa mogą utrzymywać bardzo restrykcyjne diety, które prowadzą do ekstremalnego ograniczenia spożycia kalorii. To jest rodzajem kompulsji, gdzie jedzenie jest kontrolowane w nadmierny sposób.
Liczenie kalorii i ważenie się: Osoby z zaburzeniami odżywiania często liczą kalorie i ważą się bardzo często, aby monitorować swoją wagę i kontrolować swoje zachowanie żywieniowe.
Izolacja społeczna: Niektóre osoby z zaburzeniami odżywiania unikają spożywania posiłków w towarzystwie innych lub izolują się społecznie, aby uniknąć presji związaną z jedzeniem.
Kompulsje i działania kompensacyjne w zaburzeniach odżywiania mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym zaburzeń elektrolitowych, problemów z układem sercowo-naczyniowym, utraty masy ciała, uszkodzenia narządów wewnętrznych i innych powikłań. Leczenie zaburzeń odżywiania zazwyczaj wymaga terapii psychoedukacyjnej i terapii poznawczo-behawioralnej, aby pomóc osobie w radzeniu sobie z kompulsjami i obsesyjnymi myślami związanymi z jedzeniem. W niektórych przypadkach może być również konieczne leczenie szpitalne w celu monitorowania stanu zdrowia.

Czy można ograniczyć kompulsje ?

Tak, można pracować nad ograniczeniem i kontrolą kompulsji. Ograniczenie kompulsji jest kluczowym celem terapii dla osób cierpiących na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) oraz dla tych, którzy wykazują kompulsyjne zachowania związane z zaburzeniami odżywiania lub innymi zaburzeniami psychicznymi. Oto kilka strategii, które mogą pomóc w ograniczeniu kompulsji:
Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): Terapia CBT jest powszechnie uważana za skuteczną formę leczenia OCD i innych zaburzeń kompulsyjnych. Terapeuta pomaga osobie zrozumieć swoje obsesyjne myśli, identyfikować wyzwalacze kompulsji i rozwijać zdrowsze strategie radzenia sobie z lękiem i niepokojem.
Eksponowanie i reagowanie z zapobieganiem (ERP): W ramach terapii CBT często stosuje się technikę eksponowania i reagowania z zapobieganiem. Osoba naraża się na sytuacje lub myśli, które wyzwalają kompulsje, ale uczy się nie wykonywać kompulsywnych działań. To pomaga w odzwyczajeniu się od reagowania na obsesyjne myśli.
Relaksacja i techniki oddechowe: Ćwiczenia relaksacyjne i techniki oddechowe mogą pomóc w kontrolowaniu lęku i niepokoju, które towarzyszą kompulsjom. Regulowanie oddechu i relaksacja mięśni mogą pomóc w utrzymaniu spokoju w trudnych sytuacjach.
Monitorowanie postępów: Osoba może prowadzić dziennik, w którym zapisuje swoje kompulsje, obsesyjne myśli i działania kompensacyjne. To pomaga w śledzeniu postępów i identyfikowaniu wzorców zachowań.
Wsparcie społeczne: Wspierające relacje społeczne mogą pomóc osobie w radzeniu sobie z kompulsjami. Rodzina, przyjaciele i grupy wsparcia mogą stanowić ważne źródło wsparcia i zrozumienia.
Leki: W niektórych przypadkach, szczególnie gdy kompulsje są bardzo nasilone i znacząco wpływają na życie osoby, lekarz może przepisać leki, takie jak selektywne inhibitory wychwytu serotoniny (SSRI), które mogą pomóc w zmniejszeniu nasilenia obsesyjnych myśli i kompulsji.
Ograniczenie kompulsji może być procesem trudnym i wymagającym pracy z profesjonalistą ds. zdrowia psychicznego. Terapeuta może pomóc w dostosowaniu terapii do indywidualnych potrzeb i okoliczności danej osoby. Ważne jest, aby zrozumieć, że kontrola kompulsji jest możliwa, a terapia może pomóc w poprawie jakości życia osoby dotkniętej tymi zaburzeniami.