A to ciekawe... Czynniki ryzyka zaburzeń odżywiania Powrót do listy porad

Czynniki ryzyka zaburzeń odżywiania u osób w wieku 12 lat 

 

Dotychczasowe doświadczenia związane z terapią zaburzeń odżywiania się wskazują na niską efektywność programów terapeutycznych i długi okres prowadzonej terapii. Dlatego też eksperci zajmujący się dziedziną zaburzeń odżywiania sugerują, że wychwycenie czynników ryzyka na wczesnym etapie występowania objawów zaburzenia odżywiania u dzieci w wieku 9 lat pozwoli lekarzom interweniować wcześniej i ratować im życie. Zespół badaczy z Newcastle University opierając się na danych z badań przeprowadzonych na grupie ponad 500 osób wskazuje na to, że dziewczyny i chłopcy, którzy prezentowali więcej objawów zaburzeń odżywiania w wieku 9 lat także mieli większą ich liczbę jako 12-latkowie. Badanie wskazuje na potrzebę leczenia problemów zaburzeń odżywiania tak wcześnie, jak to możliwe, w celu zapobiegania rozwojowi u dzieci chorób zagrażających ich życiu. Przeprowadzone sześcioletnie badania podłużne przez wcześniej wskazany zespół badaczy zidentyfikowały trzy ważne obszary, na które rodzice, nauczyciele i lekarze powinni zwracać uwagę, kiedy próbują pomóc małoletnim zagrożonym problemami zaburzenia psychicznego.

 

Trzy czynniki to:

 

  • chłopcy i dziewczyny niezadowoleni z własnego ciała, z negatywnym obrazem własnego ciała,

  • dziewczyny z depresyjnymi objawami,

  • chłopcy i dziewczęta, którzy mają objawy na wczesnym etapie swojego życia.

Uważa się, że opisane poniżej badanie pomoże w utorowaniu drogi dla wczesnych interwencji, żeby pomóc młodym pacjentom radzić sobie z objawami zaburzeń odżywiania. Dr Elizabeth Evans z Newcastele University wskazała, że badanie miało na celu zbadanie czynników przyczyniających się do rozwoju objawów zaburzeń odżywiania, natomiast nie zajmowano się w nim zaburzeniami odżywiania samymi w sobie. Większość poprzednich prac badawczych na temat dzieci i młodych adolescentów wskazywała tylko na występowanie pewnych symptomów w określonym czasie, pomijając zarówno wgląd w czynniki, które się do tego przyczyniają, jak również czynnik rozwojowy. Według Dr Evans badanie różni się tym od poprzednich, że szczególnie koncentruje się na czynnikach związanych z rozwojem symptomów zaburzeń odżywiania, żeby móc zidentyfikować dzieci z grupy największego ryzyka. Wyniki sugerują potrzebę monitorowania objawów zaburzeń odżywiania od okresu wzrostu objawów, czyli od 9. roku życia. W praktyce klinicznej zaburzenia odżywiania zdarzają się rzadko u osób w wieku dziewięciu lat (1,64 na 100 tys. osób), ale już szerzej rozpowszechnione są w wieku 12 lat (9,51 na 100 tys. osób). Najczęściej hospitalizowane są dzieci w wieku 15 lat (chłopcy i dziewczyny), dlatego celowe wydaje się działanie i zapobieganie objawom w okresie poprzedzającym ich wystąpienie. Warto również dodać, że wiele dzieci ma zarówno pojedyncze symptomy zaburzeń odżywiania, takie jak np. rygorystyczna dieta, objadanie się, wymioty i podwyższony poziom niepokoju, jak i lęku w związku z nasilonym myśleniem o byciu grubym czy lęku przed przybraniem na wadze, jednak osoby te nie rozwijają w pełni choroby niezależnie od wieku.

 

W opisywanym badaniu podłużnym dzieci udzielały odpowiedzi na pytania dotyczące objawów zaburzeń odżywiania, objawów depresyjnych i niezadowoleniu z własnego ciała, kiedy miały 7, 9 i 12 lat. Naukowcy podkreślają na tej podstawie, że ten sam wskaźnik ryzyka poprzedza symptomy choroby i inne zdarzenia w tym samy czasie rozwojowym. W wieku 12 lat chłopcy i dziewczyny, którzy byli niezadowoleni ze swojego ciała, mieli więcej objawów zaburzenia odżywiania. Niezadowolenie z własnego ciała jest ważnym wskaźnikiem wzrostu ryzyka choroby. Dziewczyny z depresyjnymi objawami w 12. roku życia także mają nasiloną liczbę objawów zaburzeń odżywiania. Podobny związek nie był widoczny u chłopców. To badanie wykonano u dzieci w 7., 9. i 12. roku życia, następnie będzie powtórzone przez wykonanie kwestionariuszy w tej samej grupie kohortowej u dzieci w wieku 15 lat. Pozwoli to naukowcom ocenić, co stanie się w przyszłości z nastolatkami z dużą liczbą objawów zaburzeń odżywiania. Dr Evan zakłada, że poniższe badania pozwolą znaleźć nowe czynniki ryzyka w grupie zaburzeń odżywiania.

 

Przygotowano (KB) na podstawie:

 

Appetite. 2017 Jan 1;108:12-20. doi: 10.1016/j.appet.2016.09.005. Risk factors for eating disorder symptoms at 12 years of age: A 6-year longitudinal cohort study. Evans EHAdamson AJBasterfield LLe Couteur AReilly JKReilly JJParkinson KN.

 

Copyright © aboco.pl 2017 Wykonanie: AVANO