O nas

 

Administrator strony:

Dr hab. n. med. Barbara Remberk

Opracowanie tekstów:

Dr n. med. Katarzyna Biernacka

Dr n. med. Anna Bogucka-Bonikowska

Mgr Emilia Kot

Dr n. med. Agnieszka Piróg-Balcerzak

Dr hab. n. med. Barbara Remberk

Pacjenci Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Rysunki:

Anna Wiśniewska

Plakaty:

Pacjenci Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Kontakt:

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Warszawa, ul. Sobieskiego 9

tel.: 22 45 82 631; e-mail: klinikadim@ipin.edu.pl

 

 

Informacje o projekcie:

 

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym w populacji generalnej oraz w populacjach o zwiększonym ryzyku. Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia Ministerstwa Zdrowia Nr 6/3/2.5/NPZ/2017/462/620.

Kierownik projektu:

Dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, prof. IPiN, Klinika Nerwic, Zaburzeń Odżywiania i Osobowości Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, ul. Sobieskiego 9.

 

Copyright © aboco.pl 2017 Wykonanie: AVANO