a
ANOREXIA ANOREKSJA
b
BULIMIA BULIMIA
o
OBESITY OTYŁOŚĆ
c
COMPULSION KOMPULSJE
o
OBSESSION OBSESJE
Pokaż wszystkie
Jakie są inne zaburzenia odżywiania się?

Oprócz tych dwóch najpopularniejszych zaburzeń, czyli anoreksji i bulimii, są też inne, rzadziej występujące.
Należą do nich: pica, zaburzenie przeżuwania, zaburzenie polegające na ograniczaniu lub unikaniu przyjmowania pokarmów, zaburzenie z napadami objadania się, inne określone zaburzenie jedzenia i odżywiania, inne nieokreślone zaburzenia jedzenia i odżywiania się, a także przejadanie się związane z czynnikami psychologicznymi i wymioty związane z czynnikami psychologicznymi.

Co to jest zaburzenie polegające na ograniczaniu/unikaniu przyjmowania pokarmów?

W tym zaburzeniu występuje wyraźny brak zainteresowania pokarmem. Osoba z tym problemem unika konkretnych pokarmów z powodu ich charakterystycznego smaku, zapachu lub konsystencji (np. posiłki „papkowate” albo warzywne). Występują też u niej obawy o różne, niepożądane konsekwencje jedzenia (np. wymioty, ból brzucha). Powoduje to więc stały problem z zaspokajaniem potrzeb energetycznych lub odżywczych. Osoby z tym zaburzeniem chudną lub nie przybierają na masie ciała, mają znaczne niedobory żywieniowe, czasem wymagają żywienia dojelitowego lub przyjmowania suplementów diety, aby te niedobory wyrównać. Często to zaburzenie występuje już u małych dzieci.

Co to jest zaburzenie z napadami objadania się (binge eating disorder)?

To zaburzenie charakteryzuje się nawracającymi epizodami objadania się – w określonym czasie osoba z tym problemem przyjmuje znaczną ilość jedzenia, tak dużą, że przekracza to znacznie ilość pokarmu, który większość osób zjadłaby w podobnej sytuacji. Podczas jedzenia tracone jest poczucie kontroli – nie można skończyć jedzenia albo zapanować nad zjedzoną ilością. Z reguły pożywienie jest zjadane szybko, pomimo braku poczucia głodu i wywołuje nieprzyjemne uczucie pełności w żołądku, poczucie wstydu, winy lub przygnębienia. Pożywienie jest przeważnie zjadane w samotności, właśnie z powodu wstydu związanego z przyjętą jego ilością.

Co to jest pica?

W tym zaburzeniu dochodzi do spożywania substancji, które są niejadalne (np. ziemia, tynk ze ścian). Może ono wystąpić w każdym okresie życia, ale musi być niewłaściwe dla wieku rozwojowego danej osoby (czyli nie dziwi nas wkładanie rzeczy do buzi, jeżeli to robią małe dzieci) i nie może być praktyką czy zachowaniem charakterystycznym dla jakiegoś kręgu kulturowego.

Co to jest zaburzenie przeżuwania?

Jest to powtarzające się zwracanie pokarmu, który następnie jest ponownie przeżuwany, połykany lub wypluwany. Zanim postawi się rozpoznanie zaburzeń przeżuwania, zawsze trzeba jednak najpierw ustalić, czy zachowania takie nie są efektem jakiejś choroby układu pokarmowego.

Jakie są określone i niekreślone zaburzenia jedzenia i odżywania się?

Zalicza się tu sytuacje, kiedy to występują objawy, które wywołują istotne cierpienie i upośledzenie funkcjonowania w różnych obszarach życiowych, ale nie są spełnione pełne kryteria żadnej z omówionych wcześniej chorób (np. zbyt krótki czas trwania problemów, zbyt rzadko występują objawy, nie ma spadku ani przyrostu masy ciała). Do kategorii tej należy między innymi nocne objadanie się, czyli nawracające epizody objadania się nocą, już po zjedzeniu ostatniego zaplanowanego wieczornego posiłku czy też po wybudzeniu się w nocy.

Czy są jeszcze jakieś zaburzenia odżywiania się?

Zaburzenia, które na razie nie są wymieniane w obowiązujących klasyfikacjach chorób psychicznych, ale są opisywane w artykułach i pracach naukowych, to między innymi otyłość, ortoreksja, pregoreksja, diabulimia, permareksja.

Czym jest ortoreksja?

Ortoreksja to zaburzenie polegające na przywiązywaniu nadmiernej uwagi do jakości spożywanych produktów. Sama ilość jedzenia zwykle nie jest ograniczana. Początkowo usuwane są z jadłospisu produkty uważane za niezdrowe, ale następnie, w miarę narastania zaburzenia, liczba tych „niezdrowych" produktów wzrasta i w końcu do jedzenia pozostaje tylko kilka rzeczy, uważnych przez osobę chorą za najzdrowsze. Wykluczane też są uważane za „niezdrowe” sposoby przyrządzania posiłku –np. smażenie, gotowanie, mrożenie. Osoba z tym problemem dużo czasu poświęca np. na przeglądanie literatury dotyczącej zdrowego odżywiania się. Tak znaczne ograniczenie różnorodności produktów spożywczych skutkuje pozbawieniem się wielu mikroelementów czy witamin. Nieleczona ortoreksja, podobnie jak anoreksja, może doprowadzić do śmierci.

Czym jest pregoreksja?

Pregoreksja to anoreksja w ciąży. Zaburzenie to pojawia się po raz pierwszy w ciąży, która jednak tylko aktywizuje chorobę, nie jest zaś jej przyczyną. Bardziej narażone na to zaburzenie są kobiety, które z powodu wykonywanego zawodu powinny atrakcyjnie wyglądać. Kontrola masy ciała odbywa się przez zmniejszenie ilości pokarmu, ćwiczenia, wymioty, głodówki. Zaburzenie to ma niekorzystne następstwa zarówno dla ciężarnej, przebiegu porodu czy karmienia piersią, jak i dla płodu (np. dzieci rodzą się z niską masą urodzeniową, mogą mieć wady wrodzone, obserwowana jest zwiększona umieralność niemowląt).

Czym jest diabulimia?

To określenie powstało z połączenia dwóch słów – diabetes (cukrzyca) i bulimia. Dotyczy osób chorujących na cukrzycę typu 1 (czyli potrzebujących podawania insuliny), które w celu spadku masy ciała unikają podawania sobie koniecznych dawek insuliny. Powoduje to poważną hiperglikemię (czyli nadmiar glukozy we krwi) i spadek masy ciała. Organizm nie jest w stanie czerpać energii z glukozy, więc czerpie ją ze spalania tłuszczu i mięśni. Diabulimia jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia, a nawet grozi śmiercią.

Czym jest permareksja?

Permareksja występuje głównie u osób z nadwagą lub otyłością. Stosowanie diety staje się ich obsesją. Permareksja nie wystąpi u każdej otyłej osoby, ważną rolę wśród jej przyczyn odgrywają też cechy charakteru, takie jak niestabilność emocjonalna, niska samoocena, trudności w akceptowaniu siebie, brak samokontroli, wysokie ambicje, brak sukcesu – a jednocześnie bardzo silna potrzeba akceptacji i uznania ze strony otoczenia.
Osoby z permareksją stale zmieniają diety, które z reguły są ubogie w składniki odżywcze. Prowadzi do to niedoborów witamin, mikroelementów, anemii i w następstwie zagraża zdrowiu i życiu. Pojawiają się zaburzenia metaboliczne, osteoporoza, anemia, zaburzenia układu nerwowego i hormonalnego, niedobory wysokości i masy ciała, obniżenie odporności.
Permareksja może się też przyczynić się do rozwoju anoreksji u niektórych osób. Jak każde uzależnienie behawioralne permareksja stwarza wiele problemów w życiu rodzinnym i towarzyskim cierpiących na nią osób. Osoby z tym problemem zbyt wiele czasu poświęcają na planowanie kolejnych posiłków, robienie zakupów, przyrządzanie i w końcu spożywanie skrupulatnie przyrządzonego jedzenia – zaniedbując inne ważne życiowe sprawy.

 

Zastanawiasz się nad swoim stosunkiem do odżywiania? Wypełnij dłuższą lub krótszą ankietę.

Sprawdź swoje BMI


Zobacz inne ankiety


Copyright © aboco.pl 2017 Wykonanie: AVANO